May 20, 2017
MADONNA ALBUM

Madonna – Biểu Tượng Của Nền Âm Nhạc Hậu Hiện Đại (Phần II)

 Các bạn có thể đọc các phần của Madonna – Biểu Tượng Của Nền Âm Nhạc Hậu Hiện Đại tại đây :Phần 1 | Phần 2 | […]
March 24, 2017

Dấu Ấn Hiện Sinh Trong Ca Khúc Aint’t Got No, I’ve Got Life Của Nina Simone

Mục Lục I. Giới thuyết khái quát về Chủ nghĩa hiện sinh II. Văn hóa hiện sinh trong những năm sau thế chiến thứ II   III. […]
March 22, 2017

Madonna – Biểu tượng của nền âm nhạc hậu hiện đại (phần I)

Mục Lục 1. Bậc Thầy Vũ Đạo  Madonna là một ca sĩ kém may mắn, khi không được sinh ra trong một gia đình có truyền thống […]