Thông tin giọng hát

May 20, 2017
a madonna song

Madonna – Biểu Tượng Của Nền Âm Nhạc Hậu Hiện Đại (Phần III)

Các bạn có thể đọc các phần của Madonna – Biểu Tượng Của Nền Âm Nhạc Hậu Hiện Đại tại đây  :Phần 1 | Phần 2 […]
April 26, 2017

Quãng Giọng Của Hương Tràm

ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁT Loại giọng/Vocal type : Lirico Mezzo Soprano Quãng giọng/Vocal range: C3 – G#5 (chest – mixed) - Bb5 (head voice) Quãng hát thoải mái/Tessitura: […]
April 22, 2017

Quãng Giọng Của So Hyang

Thông Tin Chung Loại giọng/Vocal type: Light lirico soprano Quãng giọng/Vocal range: 3 quãng 3 note (E3 – A6) Quãng hát được hỗ trợ/Supported range: G#3 – […]
March 30, 2017
maria carey wiki

Quãng Giọng Mariah Carey – Bà Hoàng Âm Vực

  Đặc Điểm Giọng Hát Loại giọng/Vocal type: Lirico Coloratura Soprano (nữ cao trữ tình màu sắc)Quãng giọng/Vocal range (live/studio): 5 quãng 8 3 note (F#2-Bb7/F2-B7) […]
March 28, 2017
quãng giọng ngọc lan

Quãng Giọng Ngọc Lan – Nữ Hoàng Nhạc Buồn

MỤC LỤC ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁTƯU ĐIỂM GIỌNG HÁT NHƯỢC ĐIỂM GIỌNG HÁT ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁT Loại giọng/Vocal Type: Light Lirico Soprano Quãng giọng/Vocal Range: F3 […]
March 22, 2017

Quãng Giọng Của Hồ Quỳnh Hương

 Hồ Quỳnh Hương từng hai lần tốt nghiệp thủ khoa loại xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc tại Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội, […]
March 17, 2017
Quãng giọng của Hồng Nhung

Quãng Giọng Hồng Nhung – Cô Bống của Đất trời Hà Nội

Đặc Điểm Chung Loại giọng/Vocal type : Mezzo Soprano Quãng giọng/Vocal range : D3 - C#6 Quãng hát thoải mái/Tessitura : G3 - C#5  Quãng hát hỗ trợ/Support […]
March 13, 2017

Quãng Giọng Toni Braxton

MỤC LỤC ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁTƯU ĐIỂM VOCAL NHƯỢC ĐIỂM VOCAL ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁT Loại giọng/Vocal type: Nữ trầm trữ tình (lirico contralto) Quãng giọng/Vocal range: […]
March 11, 2017

Quãng giọng của Hồ Ngọc Hà

Mục Lục Đặc điểm VocalƯu điểm VocalMột số ví dụ:Nhược điểm Vocal Đặc điểm Vocal  Loại giọng/vocal type: Nữ trung trầm trữ tình (lirico mezzo alto)  Quãng […]