Nghệ Thuật Âm Nhạc

 Tại đây, chúng tôi sẽ tìm hiểu về âm nhạc trong và ngoài nước từ giác độ nghệ thuật tổng hợp, bao gồm tất cả những bình diện nghệ thuật, lịch sử, triết học... liên quan tới âm nhạc như: âm thanh, ánh sáng, tạo hình, vũ đạo, diễn xuất, thời trang, tư duy âm nhạc, thẩm mỹ âm nhạc, sáng tạo âm nhạc...

Mục Lục

M

Madonna

Madonna – The Symbol of the Post-Modern Music Industry (Pt.1)
 Madonna was an unlucky singer who hasn’t been born in an art-traditional family, hasn’t been taught vocal music and wasn’t[...]
Madonna – Biểu tượng của nền âm nhạc hậu hiện đại (phần I)
Mục Lục 1. Bậc Thầy Vũ Đạo  Madonna là một ca sĩ kém may mắn, khi không được sinh ra trong[...]

N

Nina Simone

Signs of Existentialism in Ain’t got no… I’ve got life by Nina Simone
Mục Lục I. Giới thuyết khái quát về Chủ nghĩa hiện sinh II. Văn hóa hiện sinh trong những năm[...]
Dấu Ấn Hiện Sinh Trong Ca Khúc Aint’t Got No, I’ve Got Life Của Nina Simone
Mục Lục I. Giới thuyết khái quát về Chủ nghĩa hiện sinh II. Văn hóa hiện sinh trong những năm[...]