Ngọc Lan

May 13, 2017
quãng giọng ngọc lan

Ngọc Lan’s Vocal Profile – Queen Of Sad Songs

MỤC LỤC ĐẶC ĐIỂM GIỌNG HÁTƯU ĐIỂM GIỌNG HÁT NHƯỢC ĐIỂM GIỌNG HÁT VOCAL FEATURES Vocal Type: Light Lirico Soprano Vocal Range: F3 – A5 (2 octaves and […]